torsdag 18 oktober 2012

Intervjuer på Kommunhuset


I tisdags gick vi till Kommunhuset och intervjuade kommunens informatör Sofi Frohm. Eleverna hade förberett frågor som de sedan tog mod till sig och ställde Sofie. Frågorna var av skiftande karaktär, de flesta frågorna var faktafrågor om Norsjö kommun, exempelvis ”Vem är chef i Norsjö kommun?” och några frågor var mer privat exempelvis ”Är du gift?”

 

Vi delade upp eleverna i två grupper. Gruppen som inte intervjuade Sofie fick en guidad tur i kommunens arkiv i källaren av kommunhuset där de bland annat fick se och läsa material från mitten av 1800-talet.

 
 
 
 
På vägen dit fick eleverna känna på årets första riktiga snöfall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar